Foto: Angelo Roga

Verlenging Gronings Perspectief

Marlon de Jong Nieuws

Het onderzoeksprogramma Gronings Perspectief, onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers, is met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Deze verlenging wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. De belangrijkste bevindingen van het onderzoeksproject tot nu toe (periode 2016-2020) zijn te vinden in de notitie ‘Overzicht Gronings Perspectief 2016-2020

Hieronder kunt u het volledige persbericht van Gronings Perspectief downloaden.

Foto: Angelo Roga