Wat is Gronings Perspectief?

Gronings Perspectief is een onderzoek naar de veiligheidsbeleving, de gezondheid en het toekomstperspectief van Groningers onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen. We doen dit in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, sinds 2016. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio.

Image
Image

Wat onderzoeken we?


Ontwikkelingen in ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief

We houden de ‘vinger aan de pols’ op gebied van ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit doen we via periodieke vragenlijsten met het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen. Dit deel van het onderzoek kan voor Groningers en voor deelgroepen (bijv. met en zonder schade door bodembeweging) vaststellen of er veranderingen zijn in bijvoorbeeld gevoelens van veiligheid of gezondheid. Met dit onderzoek krijgen we een beter begrip van bestaande problemen en de factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn.

De versterking

Daarnaast onderzoeken we de invloed van het versterkings­ proces op bewoners en gemeenschappen. Hoe ondervinden bewoners het versterkingsproces: wat gaat er in hun ogen goed en minder goed? Wat is de impact van de versterking op onder andere gevoelens van veiligheid en gezondheid? Ook is de impact van versterking op leefbaarheid van belang.

Samenwerking in dorpen

We onderzoeken ook hoe dorpsbewoners de samenhang en samenwerking in hun dorp ervaren. Wat maakt bijvoorbeeld dat dorpsbewoners zich betrokken voelen bij hun dorp? Hierbij gaan we ook in op de impact van de gaswinning op een dorp als geheel.

Impact op kinderen en jongeren

Om goed te kijken naar de impact van de gaswinning op kinderen en jongeren is een deelonderzoek opgezet samen met orthopedagogen en sociale (kinder)geneeskundigen. In dit onderzoek worden kinderen en jongeren geïnterviewd die mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van de gaswinning.

Acute respons

Als er zich een aardbeving of andere bijzondere situatie voordoet, kan Gronings Perspectief op korte termijn een onderzoek uitvoeren om de stemming onder bewoners te peilen en om hun behoeften en wensen vast te stellen. Zo hebben we binnen 48 uur na de beving in Zeerijp (8 januari 2018) een vragenlijst afgenomen onder bewoners.


Rijksuniversiteit Groningen


De RUG behoort tot de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Ze doet baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek en legt bruggen tussen verschillende disciplines. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. De is RUG volledig onafhankelijk en heeft veel kennis van de regio.


Wie zijn wij?

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen een groot aantal onderzoekers van verschillende organisaties: de Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes. We werken samen met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, de Vereniging Groninger Dorpen, de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad, gemeenten (Groningen en Hogeland), de provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen en twee wetenschappers. Daarnaast werken we nauw samen met een klankbordgroep van bewoners. Al deze partijen denken mee over onderwerpen, vragen en rapportages.

Onderzoekers
Onderzoeker

dr. K.E. Stroebe

Katherine Stroebe is geïnteresseerd in hoe mensen zich voelen en gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Ze onderzoekt de impact hiervan op persoonlijk welzijn, gezondheid en handelingsperspectief. Sinds 2013 doet ze onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning voor Groningers, sinds 2016 geeft ze samen met Tom Postmes leiding aan Gronings Perspectief.

Onderzoeker

H.B. Kanis, MSc

Babet Kanis is afgestudeerd in Sociale Psychologie en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam bij Gronings Perspectief als onderzoeker en zal het onderzoeksteam versterken bij onder andere het opzetten van het onderzoek en het schrijven van de rapporten.

Onderzoeker

M. Boendermaker, MSc

Marjolein Boendermaker is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker zal zij zich onder andere bezighouden met het coördineren en uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek.

Onderzoeker

M. de Jong, MSc

Marlon de Jong studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze haar promotieonderzoek heeft gedaan naar het monitoren en tegengaan van mentale vermoeidheid in de werkomgeving. Sinds november 2019 is ze als onderzoeker werkzaam binnen Gronings Perspectief. Hier doet zij onder andere onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het wel of niet melden van aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning.

Prof. dr. T.T. Postmes

M. Dückers

Michel Dückers richt zich enerzijds op onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidseffecten van rampen, crises en allerlei vormen van blootstelling in de omgeving van mensen. Daarnaast beoogt hij met onderzoek bij te dragen aan de toegepaste kennisbasis over hoe samenlevingen hier optimaal mee kunnen omgaan.

Wat gebeurt er met de resultaten?


Alle resultaten van Gronings Perspectief zijn publiek toegankelijk. Minimaal tweemaal per jaar worden alle (nieuwe) resultaten in een uitgebreid rapport uiteengezet. Deze rapporten zijn te downloaden van onze website, op de pagina publicaties. In onze publicaties worden alle resultaten anoniem verwerkt. Dit betekent dat we geen uitspraken doen over individuele gevallen en de resultaten niet te herleiden zijn tot individuen. Het onderzoek heeft als doel om kennis te leveren voor beleid en maatregelen. In het onderzoek is ook aandacht voor ontwikkelingen die de regio op langere termijn een positieve impuls geven. Om te garanderen dat beleidsmakers en instanties goed zijn aangehaakt bij ons onderzoek zijn een aantal betrokken in de begeleidingscommissie. Zij werken met ons samen om de resultaten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van relevante partijen.