De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in alle 20 gemeenten. Dit levert veel kennis op over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen.
Onder Publicaties kunt u onze rapporten, samenvattingen en persberichten lezen.
Ga gelijk naar onze Publicaties Image

Het onderzoek

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam Gronings Perspectief (GP-I) sinds 2016 de veiligheidsbeleving, de gezondheid en het toekomstperspectief van Groningers. In 2018 wordt het onderzoek samen met het Sociaal Planbureau Groningen voortgezet (GP-II). Het onderzoek geeft concrete onderzoeksresultaten die te vertalen zijn in beleid en maatregelen. Enerzijds verwachten wij dat resultaten gebruikt zullen worden voor beleidsoverwegingen (bijvoorbeeld om te weten in hoeverre Groningen veiliger wordt of niet). Anderzijds verwachten wij dat de resultaten invloed hebben op de aanpak van geconstateerde problemen of op faciliteiten voor bewoners en instanties. In het onderzoek is aandacht voor ontwikkelingen die de regio op langere termijn een positieve impuls geven.
Lees meer