Tussenrapport #2

Hieronder kunt u het tweede tussenrapport van het Gronings Perspectief downloaden. De informatie in dit tussenrapport is een samenvatting van de meest in het oog springende resultaten van de tweede meting. In december publiceren de onderzoekers een tweede uitgebreide wetenschappelijk rapport. Hierin zal ingegaan worden op de tweede en derde meting.