Rapport: Een veilig huis, een veilig thuis?

Babet Kanis Nieuws, Publicaties

  • Publicatiedatum: 28 maart 2019
  • Onderzoekers: Elianne Zijlstra, Mileen Cuijpers, Mijntje ten Brummelaar, Wendy Post, Inge van Balkom en Boudien Flappe

Hieronder kunt u het rapport “Een veilig huis, een veilig thuis?”, een kwalitatief onderzoek naar het welbevinden en de leefomgeving van kinderen en jongeren in het Gronings gaswinningsgebied downloaden.