Persbericht: Aardbevingen tasten gezondheid verder aan

Babet Kanis Nieuws

‘Welzijn van mensen verdient meer aandacht’
Aardbevingen tasten gezondheid verder aan

De gezondheid van Groningers die vaker schade aan hun huis hebben door de aardbevingen, is in het afgelopen jaar verslechterd. En het gevoel van veiligheid neemt licht toe nu er minder aardbevingen zijn. Dit zijn conclusies uit het tweede wetenschappelijke rapport van Gronings Perspectief, een onafhankelijke monitor van de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit
Groningen zien dat oplossingen verder moeten reiken dan alleen het versterken van huizen. ‘Een oplossing is om het welzijn van de mensen centraal te stellen.’

Over drie metingen, van februari tot december 2016, blijkt dat de gezondheid van mensen met meervoudige schade slechter werd. Gronings Perspectief wil deze ontwikkeling op de voet blijven
volgen. Positief voor de gezondheid zijn het hebben van een sociaal netwerk en van vertrouwen in de overheid. Hoe sterker het sociale netwerk en hoe meer vertrouwen in de overheid, des te beter de gezondheid.

Citaat respondent: ‘Het veilige gevoel van vroeger is weg’.

Het gevoel van onveiligheid heeft veel oorzaken. Het hangt samen met zorgen over toekomstige bevingen, onrust over financiële gevolgen, twijfels over de integriteit van het huis, gebrek aan
vertrouwen in overheden en angst voor een catastrofe. Een ruime meerderheid (63% tot 81%) geeft aan dat er meerdere maatregelen zijn die veiligheid vergroten: het minderen of stopzetten van de gaswinning, onafhankelijk onderzoek, betrouwbare en duidelijke informatie over veiligheid en risico’s, inspecties op aardbevingsbestendigheid en versterking van woningen.

Bewoners zijn zich in de loop van 2016 wel veiliger gaan voelen. Het gebied aan de zuidkant van het gasveld rond Slochteren, Sappemeer en Siddeburen laat de grootste verbetering zien in gevoel van veiligheid. Minder bevingen vergroten het gevoel van veiligheid, zo verklaren de onderzoekers.

Citaat respondent: ‘Niemand geeft zekerheid dat de bevingen binnen de veilige grenzen blijven. (…) Schadeherstel is iets anders dan zorgen voor een veilige woonomgeving.’

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zien hoofdonderzoekers prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe een extra opgave voor bestuurders en verantwoordelijke instanties. Stroebe: ‘Het blijkt dat de maatschappelijke kosten die de samenleving betaalt voor de gaswinning hoger zijn dan we tot nog toe dachten. Het gaat niet alleen om schade aan huizen en woningwaarde, maar ook om schade aan mensen. ’ Postmes: ‘Het is positief dat er minder bevingen zijn en dat heel veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Het is positief dat er wordt gewerkt aan verbetering van schaderegelingen, aan inspecties en aan versterking. Maar de groep mensen met meervoudige schade groeit en zij komen steeds meer in de knel. Een oplossing is om het welzijn van inwoners
centraal te stellen.’

Bijlagen:

De afbeeldingen in deze bijlagen kunnen rechtenvrij met bronvermelding worden gebruikt.

 

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Justin Richardson, telefoon 06 462 945 40. Ook vindt u informatie op de website groningsperspectief.nl.

Rapportage onderzoek

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaand uit de Gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.

In april 2016 rapporteerden de onderzoekers van Gronings Perspectief hun eerste resultaten in tussenrapport #1. In juli volgde een uitgebreid wetenschappelijk rapport. Het tussenrapport #2 bevat in het oog springende resultaten uit de tweede meting. Nu publiceren de onderzoekers hun tweede uitgebreide wetenschappelijke rapport met gedetailleerde analyses van resultaten uit metingen twee en drie. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl  gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. Het onderzoek loopt tot eind 2017.