Foto: Angelo Roga

IMG bezien door de ogen van bewoners: een analyse van panelgegevens van Gronings Perspectief

Babet Kanis Nieuws, Publicaties

Hieronder kunt u de bijlage “IMG bezien door de ogen van bewoners: een analyse van panelgegevens van Gronings Perspectief” die bij het rapport “Evaluatie Tijdelijke Wet Groningen” hoort downloaden.

Op verzoek van de onderzoekers van de evaluatie Tijdelijke Wet Groningen heeft Gronings Perspectief het vertrouwen van bewoners in het Instituut Mijnbouw Schade (IMG) nader beschouwd. Daarbij is gebruik gemaakt van paneldata uit het Groninger Panel. Eerdere metingen zijn aangevuld met twee niet eerder gepubliceerde metingen uit de derde fase van Gronings Perspectief (oktober 2021 en april 2022).

Ervaren vertrouwen vanuit IMG is uitgesplitst naar een paar onderdelen (mate waarin IMG… u serieus neemt, naar u luistert, haar best doet om uw situatie te begrijpen, zich inzet om uw situatie te verbeteren, u vertrouwt). Uit de analyse blijkt dat mensen met meervoudige schade minder vertrouwen vanuit IMG ervaren dan mensen met enkelvoudige schade. De hoogte van de scores per onderdeel verschilt niet wezenlijk tussen de groepen. Opvallend is verder dat alle groepen gemiddeld onder het midden van de schaal (3 op een schaal van 1 tot 5) vallen en dus over het algemeen weinig vertrouwen vanuit IMG ervaren.

Daarnaast hebben we gekeken naar verwachtingen van bewoners ten aanzien van de wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen en ten aanzien van de waardedalingsregeling. Hier zien we opnieuw verschillen tussen de schadegroepen. Respondenten met meervoudige schade hebben significant minder positieve verwachtingen van de wijziging van de Tijdelijke Wet Groningen dan respondenten zonder schade. Bij de waardedalingsregeling is het tegenovergestelde zichtbaar: zowel respondenten met enkelvoudige schade als respondenten met meervoudige schade hebben gemiddeld meer positieve verwachtingen over de waardedalingsregeling van IMG dan respondenten zonder schade. Dit verschil is groter bij respondenten met één keer schade.

Kanis B, Boendermaker M, Berends S, Dückers M. IMG bezien door de ogen van bewoners: Een analyse van panelgegevens van Gronings Perspectief. In: Boot D, Van Dongen E, De Jong E., Schelfhout D, Vloedbeld C, Voorn R-J. Evaluatie Tijdelijke Wet Groningen. Utrecht: Andersson Elffers Felix/Universiteit Utrecht, 2022 (p. 176-183).

Foto: Angelo Roga