Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek 2010 – 2018

Marlon de Jong Nieuws

Het Nivel heeft in opdracht van Gronings Perspectief en met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gezondheidsverkenning gedaan om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van mentale en sociale problemen in de periode 2010-2018. Daarbij is gebruikgemaakt van geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast is gebruikgemaakt van gegevens over suïcide en inkomen per huishouden, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is de intensiteit van grondbeweging en gemelde schade aan woningen in de diverse postcodegebieden meegenomen. Deze laatste gegevens zijn eerder gebruikt in onderzoeken van Gronings Perspectief.

Hieronder kunt u het volledige persbericht van het Nivel downloaden.

Foto: Angelo Roga