Gronings Perspectief 2016 – 2017: Eindrapport

Justin Richardson Publicaties

Hieronder kunt u het eindrapport van Gronings Perspectief downloaden.

Ieder hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een samenvatting. Die samenvatting bevat de belangrijkste resultaten en conclusies.