Bijdragen van alle deelnemers nodig

Justin Richardson Nieuws

Het onderzoeksteam van Gronings Perspectief krijgt soms de vraag waarom het onderzoek zich niet beperkt tot de bewoners van het aardbevingsgebied.

Prof. dr. Tom Postmes: ‘Juist ook wanneer je niet in het aardbevingsgebied woont, willen we heel graag weten hoe het met mensen gaat en wat de behoeftes van bewoners zijn. Dit onderzoek gaat over alle Groningers. We zijn daarom blij met alle bijdragen van de deelnemers. We stellen vragen over onder andere de gezondheid, het psychisch welbevinden, de buurt en toekomstwensen. Om een goed beeld te krijgen roep ik iedereen op om toch vooral de vragenlijsten te blijven invullen. Ook stellen we vragen over leefbaarheid. Hiermee krijgen we inzicht in wat bewoners van de gehele provincie belangrijk vinden. Vragen als: welke voorzieningen zijn belangrijk, wie moet hieraan bijdragen? Er is op dit moment aandacht voor de behoeftes van alle Groningers. Dergelijke inzichten helpen op lange termijn alle 23 gemeenten in de provincie vorm te geven. Dat is van enorme waarde voor het onderzoek Gronings Perspectief.’