Aandacht van politiek en media voor onderzoek Gronings Perspectief

Justin Richardson Nieuws

Mede door de heldere uitkomsten tot nog toe van ons onderzoek is er veel aandacht van de politiek en van de media voor Gronings Perspectief. Er is veel onderzoek over de ondergrond, de bevingen, de huizen en de schades. Ons onderzoek gaat over wat het met mensen doet en wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Reden voor de provinciale en landelijke politiek om de onderzoeksresultaten ter harte te nemen.

Hoorzitting van Provinciale Staten van Groningen
Op woensdag 24 augustus presenteerde prof. dr. Tom Postmes in een hoorzitting van Provinciale Staten van Groningen de bevindingen van Gronings Perspectief. Een van zijn belangrijkste boodschappen: ‘We weten nu wat de opgave is en hoe we dingen kunnen oppakken. Ons onderzoek biedt daarvoor de aanknopingspunten zoals schade voorkomen, veiligheid verbeteren en persoonlijke problemen vroegtijdig signaleren. Ook het verstevigen van huizen en van de samenhang in de buurt kan bewoners tegen de nadelige gevolgen van gaswinning beschermen. We gaan dit samen met partners doen.’

De statenleden waren onder de indruk van zijn verhaal over gezondheid, gevoelens van veiligheid en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.

statenzaal

Bezoek aan provincie door commissie Economische Zaken van Tweede Kamer
Leden van de Tweede Kamer waren op maandag 5 september op werkbezoek in de provincie Groningen om zich een beeld te vormen van de gevolgen van aardgaswinning. In het programma was ook plaats voor een toelichting door prof. dr. Tom Postmes. Het NOS journaal besteedde daarom uitgebreid aandacht aan de onderzoeksresultaten. Klik op de link voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie

TomEbbingestraat

Interview NPO Radio 1
NPO radio 1 interviewde Postmes op donderdag 1 september over stress en psychische problemen van Groningers door de aardbevingen. Klik op de link om de uitzending te beluisteren. Klik hier om de uitzending te beluisteren

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen
Op donderdag 8 september houdt dezelfde vaste commissie van de Tweede Kamer in Den Haag een zogeheten Rondetafelgesprek over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen. Ook daar is ruimte voor prof. dr. Postmes om toelichting te geven over het onderzoek Gronings Perspectief (11.00 – 12.30 uur).

Wilt u het zien? Meekijken kan van 10.00 – 17.00 uur op de livestream. Klik hier voor de livestream(kies de Thorbeckezaal) .

Klik hier voor documenten en notulen van het Rondetafelgesprek, waaronder de schriftelijke inbreng van prof. dr. Tom Postmes.