Wetenschappelijk Rapport #1

Hieronder kunt u het eerste wetenschappelijk rapport van Gronings Perspectief downloaden.

In april brachten de onderzoekers een eerste tussenrapport uit. Hierin stonden opvallende resultaten op het gebied van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers.

In vergelijking met eerste tussenrapport komen in dit wetenschappelijk rapport een aantal nieuwe onderwerpen aan bod.

Het rapport bevat
-Een schatting van het aantal personen dat is blootgesteld aan mogelijke risico’s door schade
-Een duiding van de omvang van het effect van schade op de veiligheidsbeleving
-Een schatting van het aantal personen dat nadelige gezondheidseffecten ondervindt als gevolg van schade aan de woning
-Inzicht in relatie tussen veiligheidsbeleving, gezondheid en diverse emoties
-Aanbevelingen voor beleid en aanpak van geconstateerde problemen

Ieder hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een samenvatting. Die samenvatting bevat de belangrijkste resultaten en conclusies.