Vacature postdoc-positie

Babet Kanis Nieuws, Publicaties

Gronings Perspectief is op zoek naar een postdoc-onderzoeker. De postdoc is werkzaam vanuit de Rijksuniverisiteit Groningen en maakt deel uit van een onderzoeksteam, met daarin onderzoekers van de RUG en onderzoekers van het Nivel. Gezamenlijk dragen zij zorg voor alle onderdelen van het onderzoek. Gronings Perspectief is een onderzoek in een complexe maatschappelijke context. De postdoc zal als onderdeel van het onderzoeksteam meedenken over de theoretische maar ook zeker de praktische implicaties van het onderzoek.

De postdoc zal zich met name zal bezighouden met de kwantitatieve onderdelen van het onderzoek: longitudinale analyses van paneldata, die verrijkt is met andere gegevens over bijvoorbeeld seismiciteit, schade en versterking. De postdoc zal een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van vragenlijsten, meeschrijven aan de jaarlijkse onderzoeksrapportages en het voortouw nemen in het schrijven van publicaties voor wetenschappelijke tijdschriften.

Ga voor de volledige vacature en om op de vacature te reageren naar de website van de Rijksuniversiteit Groningen.