Persbericht: RUG nodigt Groningers uit voor deelname aardbevingsonderzoek

Justin Richardson Nieuws

Onderzoek naar veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief

Groningen, 18 januari 2016 – De Rijksuniversiteit Groningen nodigt deze week inwoners van de provincie Groningen uit om deel te nemen aan het onderzoek Gronings Perspectief. De aardbevingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek. De opdrachtgever is de Nationaal Coördinator Groningen. De RUG onderzoekt gezond-heid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten. Hierdoor levert het onderzoek niet alleen kennis over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen. In totaal ontvangen 25.000 inwoners een brief met een persoonlijke inlogcode om zich aan te melden op de website groningsperspectief.nl. Vanaf eind februari beantwoorden deelnemers elk kwartaal een enquête. Het onderzoek loopt tot eind 2017.

Het onderzoek Gronings Perspectief gaat over de gevolgen van aardbevingen voor gezondheid en veiligheidsbeleving. Ook willen de onderzoekers weten hoe inwoners van alle 23 gemeenten hun toekomstperspectief zien. Waarom willen mensen op langere termijn in Groningen wonen en werken? Wat zijn kansen voor werkgelegenheid en groei? Wat verhoogt de leefbaarheid van wijken en dorpen? Omdat deze vragen van belang zijn voor alle Groningers wordt het onderzoek gedaan in de hele provincie, van Appingedam tot Zuidhorn.

Bewonerspanel
Prof. Dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen geven leiding aan Gronings Perspectief. Postmes: ‘Iedereen die deze week een brief van ons krijgt, nodig ik van harte uit om lid te worden van het bewonerpanel. We hebben daarvoor een representatieve steekproef gemaakt. U kunt waardevolle informatie geven over uw visie op de aardbevingen, over uw gezondheid en uw perspectief op de toekomst. Na elke enquête krijgt u de resultaten per mail thuisgestuurd. In twee jaar tijd verwachten we een heel goed beeld hiervan te krijgen.’

Oplossingen
Het onderzoek Gronings Perspectief is een samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen, de GGD en de Veiligheidsregio. Mensen die een brief ontvangen van de RUG wordt gevraagd om zich aan te melden voor het bewonerspanel. Hiervoor krijgt iedereen een persoonlijke inlogcode. Beleidsmakers en –beslissers kunnen de onderzoeksresultaten vertalen in concrete maatregelen. Zo kunnen bewoners en betrokken instanties samen zoeken naar oplossingen voor problemen: een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten. Ook is er aandacht voor initiatieven om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven.

Rapportage onderzoek
De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. Er worden rapportages gemaakt voor een breed publiek: deze bevatten op hoofdlijnen de resultaten van elke enquête. De publieksversies ontvangen de deelnemers aan het onderzoek na elke enquête. De onderzoekers brengen ook een diepgravend verslag uit in de vorm van een halfjaarlijks wetenschappelijk rapport.

Persbericht in PDF