Veelgestelde vragen privacy

Sommige respondenten willen weten waarom wij hun persoonsgegevens vragen, wat we er mee doen en of we er zorgvuldig mee omgaan. In deze Q&A geven we antwoord op sommige vragen.

Tot slot

We hopen dat we met deze uitleg duidelijk hebben kunnen maken waarom het in ons onderzoek écht nodig is om persoonlijke informatie te vragen. We vragen uw vertrouwen dat wij veilig en vertrouwelijk met uw informatie omgaan. Ons doel is enkel en alleen om zo goed mogelijk onderzoek te doen, en alleen met deze informatie kunnen we de hoogste kwaliteit leveren in ons onderzoek: wij willen in kaart brengen wat er in onze provincie gaande is.

Mocht uw vraag over privacy en persoonsgegevens niet zijn beantwoord, neem dan contact op met de onderzoekers. Dat kan via het secretariaat van sociale psychologie, tel. 050 - 363 6386, of via mail: info@groningsperspectief.nl.