Het onderzoek

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, zal de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam Gronings Perspectief zich richten op de veiligheidsbelevingen, de gezondheid en het toekomstperspectief van de Groninger. Het onderzoek biedt ruimte om onderzoeksresultaten te vertalen in concrete maatregelen. Zo kan samen met bewoners en betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen: een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten. Maar er zal ook aandacht worden besteed aan initiatieven om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven.

Hoe ziet het onderzoek er uit?


Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen.

1. Enquêtes
Een panelonderzoek houdt tot eind 2017 de vinger aan de pols van de Groninger bevolking met regelmatige enquêtes. Elk kwartaal wordt een online enquête gehouden. In totaal wordt zeven keer een online enquête gehouden. Voor het bewonerspanel zijn bewoners uit alle Groninger gemeenten uitgenodigd door middel van een representatieve steekproef. Hiervoor stellen de gemeenten eenmalig gegevens van bewoners beschikbaar. Daarnaast kunnen bewoners uit de provincie Groningen zich ook zelf aanmelden via deze website. De vragen van het onderzoek worden in nauw overleg met maatschappelijke organisaties, overheden en burgers opgesteld. Op deze manier zijn bewoners direct betrokken. Met het onderzoek kunnen veranderingen in de loop van de tijd worden gevolgd.

2. Lifelines
Daarnaast wordt met LifeLines samengewerkt. Lifelines verzamelt sinds 2006 hoogwaardige data over gezondheid en welbevinden van inwoners in het Noorden. Zo krijgt Gronings Perspectief inzicht in de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de Noordelijke provincies. Hierdoor kunnen de gezondheidseffecten van bevingen vanaf 2006 vergeleken worden met het heden en tussen de regio’s onderling.

3. Interviews
Ten slotte gaan bewoners dieper op onderwerpen in tijdens interviews. Thema’s als veiligheid en gezondheid staan centraal, maar er is ook aandacht voor de wensen en mogelijkheden vanuit het perspectief van de bewoners: leefbaarheid, burgerparticipatie, sociale cohesie en andere factoren.


Rijksuniversiteit Groningen


De RUG behoort tot de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Ze doet baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek en legt bruggen tussen verschillende disciplines. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. De is RUG volledig onafhankelijk en heeft veel kennis van de regio. Binnen de RUG wordt er nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO).


Onderzoeksteam

Prof. dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen leiden het onderzoek. Zij voeren dit onderzoek uit in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, in samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Veiligheidsregio Groningen. Bij de uitvoering van het onderzoek werkt de Rijksuniversiteit Groningen samen met de GGD Groningen en de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen.
Prof. dr. T.T. Postmes

Prof. dr. T.T. Postmes

Tom Postmes onderzoekt menselijk gedrag in virtuele groepen en gemeenschappen, in grote mensenmassa’s, maar ook in organisaties en “gewone” teams. In zijn onderzoek staat de invloed van persoonlijke en sociale identiteit centraal: de relatie tussen individualiteit en de groep.

Onderzoeker

dr. K.E. Stroebe

Katherine Stroebe onderzoekt hoe mensen zich voelen en gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Ze is geïnteresseerd in wanneer mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen en hoe dit persoonlijk welzijn en handelingsperspectief beïnvloedt. De afgelopen jaren doet ze met Tom Postmes onderzoek naar de aardbevingen.

Onderzoeker

H.B. LeKander, MSc

Babet LeKander is afgestudeerd in Sociale Psychologie en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam bij Gronings Perspectief als onderzoeker en zal het onderzoeksteam versterken bij onder andere het opzetten van het onderzoek en het schrijven van de rapporten.

Onderzoeker

J.E.F. Richardson, MSc

Justin Richardson is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker zal hij volledig bij Gronings Perspectief betrokken zijn. Zowel inhoudelijk als coördinerend levert hij hier zijn bijdrage aan.

Meedoen?

Dat kan! U kunt zich hier aanmelden voor het Bewonerspanel, ook als u geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen.