Gronings Perspectief 2016 – 2017: Eindrapport

Hieronder kunt u het eindrapport van Gronings Perspectief downloaden. Ieder hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een samenvatting. Die samenvatting bevat de belangrijkste resultaten en conclusies. Gevolgen van bodembeweging voor Groningers: …