Tussenrapport #1

Hieronder staat het eerste tussenrapport van het Gronings Perspectief. De informatie in dit tussenrapport is een samenvatting van de meest in het oog springende resultaten van de eerste vragenlijst van …